Coalitieakkoord

De politieke partijen hebben hun afspraken en ambities voor de bestuursperiode zij vastgelegd in een coalitie- of bestuursakkoord