Boete bij verkeerd aanbieden huisvuil

Biedt u (huis)vuil opzettelijk verkeerd aan? Bijvoorbeeld naast een container of gedumpt in de berm? Dan kunt u een boete krijgen (bij heterdaad) of u betaalt de kosten die de gemeente maakt om uw huisvuil weg te halen (niet heterdaad).

Verkeerd aangeboden huisvuil

U mag uw huisvuil niet:

  • te vroeg buiten zetten: voor 20.00 uur van de dag voor de ophaaldag
  • te laat buiten zetten: na 7.30 uur op de ophaaldag (i.v.m. ophaaltijden)
  • op of naast een (verzamel)container zetten
  • ergens anders neerzetten dan aan de rand van de stoep of op de aangewezen huisvuilplaats zonder afspraak grofvuil op straat zetten (dumpen)

Ook het aanbieden van bedrijfsafval, dat qua hoeveelheid of samenstelling niet lijkt op huishoudelijk afval, is strafbaar.

Controle op verkeerd aangeboden huisvuil

Wordt u op heterdaad betrapt, dan krijgt u direct een boete (strafbeschikking) en de opdracht om uw afval op te ruimen. Als u niet op heterdaad wordt betrapt, moet u de kosten betalen die gemaakt worden voor het verwijderen van uw afval (spoedeisende bestuursdwang).

Als er verkeerd aangeboden huisvuil wordt aangetroffen, haalt de gemeente het weg en wordt het onderzocht. De toezichthouders van de gemeente hebben officieel toestemming om vuilniszakken te controleren. Zij mogen verkeerd aangeboden vuilniszakken openmaken, controleren en hier gegevens uithalen.

Kosten van de overtreding

Als een BOA u als overtreder direct aanspreekt, dan krijgt u de kans om het afval zelf weer op te ruimen. De boete (strafbeschikking) bedraagt dan € 100,- plus administratiekosten.

Bent u zelf niet meer aanwezig maar blijkt uit de controle dat het afval van u is, dan krijgt u de rekening voor het weghalen van het afval (spoedeisende bestuursdwang). Het weghalen van een volume tot drie vuilniszakken kost € 133,10. Is het meer of moet er een externe partij ingezet worden, dan kost dat € 181,50.

Bezwaar maken tegen de boete

Bent u het niet eens met de boete (strafbeschikking)? Dan kunt u zich verzetten bij het CJIB. De gegevens staan vermeld in de brief die u hierbij ontvangt. Krijgt u een rekening voor de verwijderingskosten (spoedeisende bestuursdwang), maar heeft u de overtreding niet begaan? Neem dan contact op met de onafhankelijke commissie bezwaarschriften, via www.bodegraven-reeuwijk.nl/bezwaar-en-beroep. Deze commissie onderzoekt het en doet dan een uitspraak.

Melding doen

Natuurlijk streeft de gemeente ernaar om te achterhalen wie de overtreder is. Dat kan:

  • als een Boa of toezichthouder iemand op heterdaad betrapt.
  • als u als inwoner iets gezien en gemeld heeft via BAS@bodegraven-reeuwijk.nl of via 0172 522 522.
  • als er adresgegevens gevonden zijn in het afval of wanneer er een ander direct verband te leggen is.

Dan kan de gemeente de kosten verhalen op de overtreder en hoeven we daar als samenleving niet voor te betalen.