Bodegravenboog mogelijk weer een stapje dichterbij

Publicatiedatum: 
3 dec 2018
Er zit beweging in de aanpak van de knelpunten op de A12. In de eerste helft van 2019 start Rijkswaterstaat een verkennend onderzoek naar de knelpunten op de A12 tussen Gouda en Utrecht. De problematische aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven maakt hiervan onderdeel uit. Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is men opgetogen en hoopt dat een oplossing in de vorm van de Bodegravenboog nu snel in zicht komt.

Mirt biedt mogelijk oplossingen

In een recent overleg met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (Mirt) zijn afspraken gemaakt over onderzoek en verkenning van oplossingen voor de knelpunten op de A12 tussen Gouda en Oudenrijn. Daaronder valt ook de aansluiting van de N11 op de A12, waarvoor de Bodegravenboog een mogelijke oplossing is.

Wethouder tevreden met ontwikkeling

Na een brede lobby van het bedrijfsleven en de gemeenten in het gebied legden gedeputeerden Floor Vermeulen van Zuid-Holland en Dennis Straat van Utrecht bij de minister een dringend verzoek neer voor de aanpak van de knelpunten op de A12 tussen de knooppunten Gouda en Oudenrijn. Initiatiefnemers van de lobby zijn de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan de Rijn vanuit de samenwerking in de regio Midden-Holland.

Inge Nieuwenhuizen, wethouder verkeer en vervoer van Bodegraven-Reeuwijk en voorzitter van het regionaal overleg, is zeer content met de ontwikkelingen.

“De verkeerssituatie op en rond de A12 vraagt echt om maatregelen. Dat geldt in het bijzonder voor het knooppunt N11/A12. Niet alleen veroorzaakt de N11 dagelijks oponthoud op de A12, er ontstaan ook steeds langere files op de N11 en op de lokale wegen. De bedrijventerreinen in de Bodegraven staan daarbij dagelijks enige tijd op slot”, aldus Nieuwenhuizen.

Complex wegenknelpunt

Met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening Bodegraven-Reeuwijk bestudeert de gemeente momenteel zelf maatregelen die op korte termijn kunnen worden genomen voor de knelpunten van de aansluiting N11 op de A12.

“De resultaten gaan we bespreken met Rijkswaterstaat en andere partners”, zegt Nieuwenhuizen. “Dat is geen eenvoudig verhaal. Uit de studie blijkt hoe complex het knooppunt eigenlijk is. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, die hangen dan weer samen met oplossingen van knelpunten elders langs de A12. Het wordt nog een hele puzzel om af te wegen wat de best mogelijke oplossingen zijn”.

De resultaten van de studie naar oplossingen voor knooppunt Bodegraven worden begin volgend jaar verwacht. Bijzondere aandacht daarin zal er zijn voor het fietsverkeer, dat nu het vaak overbelaste knooppunt vanuit en naar Bodegraven moet oversteken. De mogelijkheden van een veiliger fietsersoversteek met bij voorkeur een aparte fietstunnel worden in aparte studies in beschouwing genomen.