Bodegravenboog een stap dichterbij

Publicatiedatum: 
1 dec 2020
De aanleg van de Bodegravenboog, als oplossing voor de onvolledige aansluiting tussen de A12 en de N11 bij Bodegraven, lijkt weer een stukje dichterbij te komen. In het afgelopen overleg over de Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), tussen gedeputeerde Vermeulen van de provincie Zuid-Holland en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, is afgesproken dat verbreding van de A12 met de Bodegravenboog de bestuurlijke voorkeursvariant is voor een MIRT-verkenning over de aanpak van de A12 tussen Gouda en Utrecht.

De afspraak is gemaakt naar aanleiding van de mogelijkheden die voor de Bodegravenboog naar voren komen uit de meest recente verkeerskundige studie van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat naar oplossingen voor de verkeersproblemen op en rond de A12. Daarin lijkt het mogelijk de aanpak van de onvolledige verbinding van de A12 en de N11 bij Bodegraven ter hand te nemen, vooruitlopend op andere maatregelen voor de A12 tussen Gouda en Utrecht. De problematiek in de richting Gouda-Utrecht is aanzienlijk meer complex en neemt daardoor meer tijd in beslag. In de richtingen Gouda-Bodegraven-Alphen aan de Rijn v.v. blijkt echter dat een directe verbinding tussen de A12 en de N11 mogelijk is, wanneer het verkeer wordt verwerkt met een extra rijstrook op de A12.

Planning

Voor de aansluiting A12/N11 in westelijke richting (Bodegraven-Gouda) is geconstateerd dat er behoefte is aan een aanpak op korte termijn. Dit naast een voorstel voor een lange termijnoplossing. De bestuurlijke voorkeur voor de lange termijnoplossing is de realisatie van de Bodegravenboog. Daarvoor moeten wel eerst de kosten en financiële haalbaarheid onderzocht worden. Voorgenomen is om voor de aanpak op de korte termijn in april 2021 besluiten te gaan nemen. Voor een MIRT-verkenning over het hele traject A12 Gouda-Utrecht wordt gestreefd naar een beslissing in het najaar van 2021.

“Een concrete stap van grote betekenis”

Het college van B&W van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is verheugd over de ontwikkelingen. De gemeente heeft in samenwerking met de provincie en de regio de problematiek van de onvolledige aansluiting van de A12 op de N11 bij Bodegraven herhaaldelijk onder de aandacht gebracht van het Rijk. In de regio is brede steun voor de oplossing van het knelpunt dat de bereikbaarheid van een groot gebied aanzienlijk zal verhogen. Wethouder Inge Nieuwenhuizen “Dit is een concrete stap van grote betekenis, voor onze gemeente, voor de regio én voor de hele transportsector. De provincie Zuid-Holland heeft hier een belangrijke rol in. Samen met de Regio Midden-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn en met ondernemersorganisaties Transport en Logistiek Nederland en VNO-NCW maken we ons sterk voor deze oplossing. De aanpak van knelpunt A12/ N11 bij Bodegraven zal een belangrijk effect hebben op de bereikbaarheid van de regio en het functioneren van de economie in het gebied”.

pdf Rapport vervolgonderzoek A12 Utrecht-Gouda - ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (PDF, 6.23 MB)