Bodegraven-Reeuwijk Spreekt zich uit over veiligheid

Publicatiedatum: 
1 aug 2019
In juni 2019 heeft een onderzoek over veiligheid plaatsgevonden onder deelnemers van het inwonerspanel Bodegraven-Reeuwijk Spreekt. Graag delen wij enkele belangrijke onderzoeksresultaten met u.

De gemeente wil inwoners in een directere vorm betrekken bij het veiligheidsbeleid. Het huidige onderzoek draagt daaraan bij. Ook brengt het de veiligheidsbeleving en -waardering per dorp en wijk in kaart. Met die informatie kan de gemeente haar beleid en activiteiten beter afstemmen op de behoefte van inwoners.

Respons en betrouwbaarheid

In totaal hebben 926 van de 1.369 panelleden uit Bodegraven-Reeuwijk deelgenomen aan het onderzoek; een response-rate van 68%. Uit de hoge respons-rate kan worden afgeleid dat er een grote betrokkenheid is onder de panelleden van ‘Bodegraven-Reeuwijk Spreekt’. Met het aantal respondenten kunnen betrouwbare uitspraken gedaan worden over de populatie.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De uitkomsten van deze enquête gebruiken we als input voor ons veiligheidsbeleid. De resultaten van het onderzoek worden aangevuld met informatie van andere veiligheidspartners. Het geheel wordt na de zomer aangeboden aan het college van B en W en dient als uitgangspunt voor het vernieuwen van het veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan. De insteek is om praktisch/uitvoerend en dorpsgericht beleid te voeren.

Ook meedenken?

Bent u nog geen lid van het inwonerpanel 'Bodegraven-Reeuwijk Spreekt', maar wilt u wel graag meedenken over onderwerpen binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Meld u dan nu aan via onderstaande website: www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl U kunt ook meedoen op papier. Bel dan naar Moventem op onderstaand nummer: 0575-760 227