Bodegraven-Reeuwijk neemt deel aan Beter Bereikbaar Gouwe

Publicatiedatum: 
18 jul 2019
Met oog voor kansen en risico’s heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk op 29 mei 2019 besloten deel te nemen aan het programma Beter Bereikbaar Gouwe. Dit programma van de provincie Zuid-Holland loopt sinds 2018 en is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, bereikbaarheid en economie in het gebied rondom de Gouwe.

Binnen Beter Bereikbaar Gouwe werkt Bodegraven-Reeuwijk samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, de provincie Zuid-Holland, de Regio Midden-Holland en het  Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze partijen hebben in 2018, tijdens de eerste fase van het programma, vijf oplossingsrichtingen voor de langere termijn opgesteld. Omdat de opgave ook gaat over belangen van Bodegraven-Reeuwijk hebben de partijen de gemeente verzocht mee te doen als kernpartner in fase 2.

Betere aansluiting A12/N11 (Bodegravenboog)

Door deelname aan Beter Bereikbaar Gouwe wil Bodegraven-Reeuwijk meepraten en -besluiten over de scenario’s die uiteindelijk tot uitvoer worden gebracht. De gemeente zal in het programma de nadruk leggen op verbetering van de aansluiting A12-N11 (Bodegravenboog). Ook benadrukt de gemeente het belang om de planning van Beter Bereikbaar Gouwe goed af te stemmen op de planning van het onderzoek met het Rijk naar de aansluiting A12-N11. Verbetering van de aansluiting A12-N11 vindt de gemeente een noodzakelijke oplossing voor de reeds bestaande problemen. Afwikkelen van verkeer uit het Gouwegebied via de A12 en de N11 vindt de gemeente een logischer en robuuster oplossing dan de realisatie van ringwegen in het gebied zelf. Een ringweg bij Reeuwijk-Dorp staat op gespannen voet met de wens van college, gemeenteraad en inwoners om het waardevolle en kwetsbare buitengebied te beschermen.

Kansen en risico’s

In fase 2 van Beter Bereikbaar Gouwe moeten de zeven partijen gezamenlijk komen tot één maatregelenpakket dat de knelpunten in de regio het beste oplost. De eerder opgestelde oplossingsrichtingen (scenario’s) vormen daarbij het vertrekpunt. Bodegraven-Reeuwijk ziet kansen waar het gaat om de verbetering van de aansluiting A12-N11 en realisatie van vaar- en fietsverbindingen. Het scenario waarin het buitengebied bij Reeuwijk-Dorp wordt aangetast door de aanleg van een ringweg baart de gemeente echter grote zorgen.

Alternatieve invalshoeken

Op dit moment worden nog geen keuzes gemaakt uit de maatregelen. De afgelopen week vonden werksessies plaats om de 26 individuele maatregelen te verrijken: details, zorgen, aandachtspunten en belangen. Dit gebeurde met belangenvertegenwoordigers. Ook kwam een groot aantal bewoners van de omgeving Middelburgseweg hun zorgen uiten. In de komende vier maanden toetst ingenieursbureau Movares/P2 26 mogelijke maatregelen in de scenario’s van Beter Bereikbaar Gouwe op effect en draagvlak. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zal hierin alternatieve invalshoeken voor ongewenste ontwikkelingen aandragen.

Belanghebbenden

Na de zomervakantie vinden bijeenkomsten plaats voor alle belanghebbenden waarin verdere uitleg over het project wordt gegeven.