Bodegraven-Reeuwijk inspireert op congres stedelijke kavelruil

Publicatiedatum: 
9 apr 2018
Het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil, een samenwerkingsverband van het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), hield op 5 april 2018 een congres over stedelijke kavelruil in de praktijk. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaf er een workshop over de werkwijze in het centrum van Bodegraven.

Stedelijke kavelruil biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan. Doel hiervan is om samen een inrichtingsplan te maken. Om dat inrichtingsplan te bereiken worden eigendommen geruild, op zo'n manier dat niemand er slechter van wordt. Tijdens het congres stedelijke kavelruil in de praktijk gingen onder andere centrummanagers, projectontwikkelaars en beleidsmedewerkers hierover in gesprek.

Gebiedsontwikkeling

Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling Hans Tijl (BZK) gaf in het hoofdprogramma zijn visie op gebiedsontwikkeling in de stad. In diverse masterclasses en workshops kwamen vervolgens concrete kavelruilprojecten in beeld, zoals dat in Bodegraven-Centrum.

Simulatiespel

Namens Bodegraven-Reeuwijk gaven wethouder Dirk-Jan Knol, centrummanager Jeroen Wichers, ambtelijk projectleider Wietse Bruinsma en vastgoedeigenaar Pieter van Tuinen een masterclass. Daarin toonden zij aan de hand van een simulatiespel hoe Bodegraafse vastgoedeigenaren met elkaar in gesprek zijn geraakt en zijn gaan samenwerken. Het spel, door het Kadaster ontwikkeld, is zeer succesvol gebleken om lokale vastgoedeigenaren de samenwerking te laten zoeken. Het helpt hen meer collectief te denken en minder vanuit de eigen vastgoedportefeuille. Het spel kan onder meer helpen bij het vraagstuk: hoe pakken we de leegstand van (winkel)panden in het centrum aan? Veel gemeenten met vergelijkbare problematiek namen op het congres met belangstelling kennis van deze aanpak.