Bodegraven-Reeuwijk in cijfers

Onze gemeente heeft in totaal 33.966 inwoners (1-1-2018).

Totaal aantal inwoners Bodegraven 18.187
Totaal aantal inwoners Nieuwerbrug aan den Rijn 1.756
Totaal aantal inwoners Reeuwijk 10.391
Totaal aantal inwoners Driebruggen  1.901
Totaal aantal inwoners Waarder  1.731
Totaal 33.966

Geschiedenis

Volgens de overlevering is de kern Bodegraven-Centrum begonnen als kleine militaire nederzetting twintig eeuwen geleden aan de noordgrens van het Romeinse Rijk. Rond het jaar 1050 ontstond meer vaste bewoning, waarschijnlijk rond de huidige Dorpskerk. Veel mensen kennen Bodegraven als centrum van de kaashandel.

Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp zijn in de elfde en twaalfde eeuw in cultuur gebracht door ontginning van het toen aanwezige moerasbos. Daarna ontstond turfwinning en daarmee is het typische Reeuwijkse landschap ontstaan; lintbebouwing met erfbeplanting, lange polderwegen en smalle stroken land waarop de turfmakers hun bagger tot turf lieten drogen. In de negentiende eeuw kwam het plan op om de Sluipwijkse en Reeuwijkse plassen in te polderen. Geldgebrek haalde een streep door dat plan.

Meer weten over de geschiedenis van de dorpen en wijken in onze gemeente? Kijk dan op www.rhcrijnstreek.nl en www.historischekringbodegraven.nl.