Bodegraven

De gemeente voert regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit aan de openbare ruimte in Bodegraven. Het onderhoud is bijvoorbeeld nodig omdat straten zijn verzakt of niet meer voldoen aan het hedendaags gebruik en daardoor minder veilig zijn.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de straten waaraan gewerkt gaat worden of al wordt. Per straat kunt u, door op de afbeelding te klikken, de laatste stand van zaken en relevante informatie inzien zoals bijvoorbeeld de voorlopige en definitieve ontwerpen. 

Noordstraat

De gemeente is op 24 juni 2019 gestart met de herinrichting van de Noordstraat en Noordzijde in Bodegraven. De herinrichting wordt gecombineerd met groot onderhoud aan de weg. Lees meer.....


Ophoging Polderbrink en Hooijerdijk

Op 13 juni 2019 was de bewonersavond voor het ophogen van de Polderbrink en Hooijerdijk.

Inmiddels werkt de gemeente samen met een ingenieursbureau de plannen uit tot een definitief ontwerp. Ook heeft de gemeente afspraken gemaakt met de Nutsbedrijven over welke werkzaamheden zij gaan uitvoeren. Lees verder.