Bodegraven

De gemeente voert regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit aan de openbare ruimte in Bodegraven. Het onderhoud is bijvoorbeeld nodig omdat straten zijn verzakt of niet meer voldoen aan het hedendaags gebruik en daardoor minder veilig zijn.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de straten waaraan gewerkt gaat worden of al wordt. Per straat kunt u, door op de afbeelding te klikken, de laatste stand van zaken en relevante informatie inzien zoals de voorlopige en definitieve ontwerpen. 

Weideveld

Weideveld ligt midden in het Groene Hart en aan de rand van Bodegraven. De woonwijk bestaat uit een gevarieerd aanbod van appartementen, eengezinswoningen, geschakelde woningen, twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande villa’s. Het is een groene wijk in een waterrijke omgeving.

Weideveld bestaat uit 9 woonvelden, waarvan er 7 zijn gerealiseerd. Woonveld 3 en 6 zijn nog niet gerealiseerd. De gemeente zorgt voor het bouwrijp maken van deze twee woonvelden, waarna de projectontwikkelaar aan de slag kan. Lees verder

Bouwplaats Weideveld

Noordstraat


Wethouder Kees Oskam heeft maandag 3 februari 2020 de werkzaamheden aan de Noordstraat en Noordzijde in Bodegraven officieel gestart. Het project is inmiddels opgeleverd, de Noordstraat is opnieuw ingericht. In november herstelt de aannemer de laatste restpunten en in de winterperiode wordt het groen aangeplant. Lees verder.


Ophoging Polderbrink en Hooijerdijk

Op 13 juni 2019 was de bewonersavond voor het ophogen van de Polderbrink en Hooijerdijk.

Inmiddels werkt de gemeente samen met een ingenieursbureau de plannen uit tot een definitief ontwerp. Ook heeft de gemeente afspraken gemaakt met de Nutsbedrijven over welke werkzaamheden zij gaan uitvoeren. Lees verder.


Wijziging verkeerssituatie Broekveldselaan

Vanaf maandag 7 september wordt er gewerkt aan de kruispunten met het fietspad langs de Broekveldselaan met als doel een veilige verkeerssituatie te realiseren. Lees verder.