Blijverslening

Om zo lang mogelijk in uw eigen huis te blijven wonen, kan het op een bepaald moment nodig zijn om aanpassingen in uw woning te doen. Bijvoorbeeld drempels verwijderen of een traplift plaatsen. Met de Blijverslening is het mogelijk om uw woning aan te passen aan die veranderde omstandigheden.

Wat is de Blijverslening

Met de Blijverslening kunt u een persoonlijke lening of hypotheek afsluiten tegen een lage rente en gunstige voorwaarden. Hiermee kunt u diverse woningaanpassingen doen voor de toekomst of voor een acute zorgvraag waarvoor geen andere (subsidie)middelen beschikbaar zijn. Denk hierbij aan het plaatsen van een traplift, het verwijderen van drempels maar bijvoorbeeld ook een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Voorbeelden van woningaanpassingen.

Voor wie is de Blijverslening

De Blijverslening is voor:

 • Eigenaar- bewoners (koopwoning) met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist;
 • Eigenaar- bewoners die hun woning preventief levensloopgeschikt willen maken

Huurders komen niet in aanmerking voor een Blijverslening.

Voorwaarden van de blijverslening

U kunt de Blijverslening aanvragen als u inwoner bent van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. U kunt in aanmerking komen voor de Blijverslening onder de volgende voorwaarden:

 • Er moet sprake zijn van een bestaande woning in Bodegraven-Reeuwijk;
 • U moet ten tijde van de aanvraag minimaal drie jaar eigenaar van de betreffende woning zijn;
 • U moet de woning zelf bewonen;
 • Bij een consumptieve lening dient u of uw partner jonger te zijn dan 76 jaar, bij een hypothecaire lening geldt er geen leeftijdsgrens;
 • Het belastbaar gezamenlijk inkomen mag niet hoger zijn dan de bovengrens van de inkomensafhankelijke huurverhoging voor de sociale huursector (€ 41.056,-, geldig voor 2018);
 • Uw vermogen mag niet meer bedragen dan het heffingsvrije vermogen voor de belastingdienst;
 • Op het moment van de aanvraag mag nog niet met de werkzaamheden zijn gestart;
 • Er moet sprake zijn van een positieve uitkomst van de krediettoets door SVn. De krediettoets vindt plaats nadat u van de gemeente een toewijzingsbrief heeft ontvangen en u de aanvraag bij SVn heeft ingediend;
 • Bij eventuele verkoop van de woning is het niet mogelijk dat de koper van de woning de lening van u overneemt.

De Blijverslening kan op twee manieren verstrekt worden:

 • Consumptieve lening: Bij deze leningsvorm kan er minimaal €2.500, - en maximaal € 10.000, - worden verstrekt. Er is alleen een verstrekking mogelijk, als de eigenaar-bewoner jonger is dan 76 jaar. Bij een echtpaar of samenwonenden dient een van de aanvragers jonger dan 76 jaar te zijn. De looptijd bedraagt maximaal 10 jaar.
 • Hypothecaire lening: Bij deze leningsvorm kan er minimaal € 2.500, - en maximaal € 25.000, - verstrekt worden (door de gemeente vastgesteld). De totale financiering van de woning (bestaande uit alle lopende hypotheken plus de Blijverslening) mag niet boven de 80% van de WOZ-waarde van de woning uitkomen. Deze lening wordt verstrekt, ongeacht de leeftijd van de eigenaar-bewoner en eventuele partner/echtgenoot. De looptijd bedraagt maximaal 20 jaar.

Aanvragen

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, heeft u kennisgenomen van de verordening Blijverslening en wilt u een Blijverslening aanvragen? Vraag dan via ons klantcontactcentrum, bereikbaar op T 0172 -522 522 het toetsingsformulier van de gemeente aan of download het toetsingsformulier.

Let op: De gemeente toetst aan de hand van uw gegevens vooraf of u in aanmerking komt voor een Blijverslening. De lening zelf wordt via het Stimuleringsfonds voor Volkshuisvesting (SVn) verstrekt. Bij een positief advies van de gemeente ontvangt u een aanvraagset met toelichting om de officiële aanvraag bij SVn te doen.

Meer informatie

In de folder Blijverslening: Maak uw woning klaar voor de toekomst vindt u uitgebreid informatie over de Blijverslening, van aanvraag tot uitbetaling. Meer informatie over de Blijverslening vindt u ook op de website van de SVn www.svn.nl/particulieren/lening/blijverslening.

Vragen?

Vragen over de Blijverslening kunt u stellen aan het Team Wonen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, via telefoonnummer 0172 522 522 of via ons e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl