Bewijs van in leven zijn

Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een bewijs van in leven zijn aanvragen.

De regering heeft op donderdag 12 maart de preventieve maatregelen rondom het Coronavirus nader aangescherpt om verdere verspreiding van dit virus zoveel mogelijk te voorkomen. We vragen van u als inwoner als het enigszins mogelijk is om afspraken voor producten aan de balies zoveel mogelijk uit te stellen dan wel om ze digitaal aan te vragen. 

Dit geldt voor alle producten waarvan het mogelijk is deze digitaal aan te vragen. Deze producten zijn aan te vragen met uw DigiD gegevens.

Heeft u geen DigiD of ondervindt u problemen met de digitale aanvraag? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0172-522522. Door alle maatregelen is de wachttijd aan de telefoon bij het klantcontactcentrum mogelijk langer dan u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Goed om te weten

  • U kunt het bewijs alleen voor uzelf aanvragen
  • Wilt u aan een buitenlandse instantie bewijzen dat u in leven bent, vraag dan een attestatie de vita aan. Dit is een meertalige versie van het bewijs van in leven zijn.

Meenemen

Wilt u uw aanvraag liever regelen aan de balie van het klantcontactcentrum? Vergeet dan niet het volgende mee te nemen en een afspraak te maken.

  • Uw identiteitsbewijs
  • Als u die hebt: de brief van uw pensioenfonds

Bezoekadres klantcontactcentrum

Julianastraat 6
2411CV Bodegraven

Kosten

  • Bewijs van in leven zijn: € 9,15 
  • Attestatie de Vita: € 14,00  
  • Wanneer u een brief van uw pensioenfonds toont, is het bewijs van in leven zijn gratis