Bestemmingsplannen

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel, café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen?

Goed om te weten

Wat is een bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd, en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca gevestigd mogen zijn, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting. De status van een plan vindt u rechts van de kaart op Ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplannen in procedure

Bestemmingsplannen die nog in procedure zijn of niet op ruimtelijkeplannen.nl staan vindt u op deze website. Kijk in het overzicht ruimtelijke plannen in procedure voor de actuele status.

Zienswijze indienen

Als de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opstelt en in procedure brengt, kunt u reageren op dit plan binnen 6 weken na publicatie op deze website en in de Kijk Op Bodegraven Reeuwijk . Dit kan door uw zienswijze in te dienen.

Bestemmingsplan geldt voor iedereen

Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Totstandkoming

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft hierover meer informatie.