Besluitvorming Raadhuisweg/Zoutmansweg verplaatst

Publicatiedatum: 
22 nov 2018
De besluitvorming over de herinrichting Raadhuisweg/Zoutmansweg is verplaatst naar de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2019. Het extra onderzoek naar een afgescheiden fietspad naast de rijbaan is niet gereed voor besluitvorming in december 2018.

In oktober 2018 is het voorstel voor de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg in de gemeenteraad behandeld. De raad heeft het college van burgemeester en wethouders toen verzocht om extra onderzoek te doen naar een afgescheiden fietspad naast de rijbaan.

Voor- en nadelen in beeld

Inmiddels is er een bijeenkomst met de klankbordgroep geweest, heeft de werkgroep verkeerszaken zich over dit onderwerp gebogen en is een adviesbureau gevraagd de voorliggende varianten te onderzoeken. Hierbij zijn enkele varianten van de inrichting met afgescheiden fietspad verkend. Ook de mogelijkheid van optimalisatie van een inrichting met fietsstroken is onderzocht. De voor- en nadelen en de kosten van deze varianten worden nu in beeld gebracht.

Kwaliteit in de besluitvorming

Op dit moment zijn we in afwachting van het definitieve advies van het adviesbureau. Om de zorgvuldigheid en de kwaliteit in de besluitvorming te borgen willen we dit onderzoek betrekken bij de besluitvorming. Het advies is nog niet gereed voor besluitvorming in december 2018. De behandeling van de herinrichting Raadhuisweg/Zoutmansweg in de gemeenteraad wordt daarom verplaatst naar 30 januari 2019. Inzet van het college blijft dat in het voorjaar van 2019 wordt gestart met de herinrichtingswerkzaamheden.