Besluitenlijst college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergaderen in principe elke week. De besluiten die in deze vergaderingen worden genomen, verschijnen een week later op deze website.