Beschermde rugstreeppad in Weideveld

Publicatiedatum: 
14 jul 2021
In Weideveld, op woonveld 6, is de rugstreeppad gezien. Deze pad is te herkennen aan een gele streep op zijn rug. Het is een beschermde diersoort en daarom liggen de activiteiten op woonveld 6 momenteel stil.

De rugstreeppad staat op de Rode Lijst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat betekent dat het beestje een beschermde status heeft. 
Door de aanwezigheid van de rugstreeppad is momenteel geen enkele (bouw)activiteit op woonveld 6 mogelijk.

Hierdoor kan ook het al eerder aangekondigde werk voor de groenstrook tussen de Klaproos en het fietspad nu nog niet plaatsvinden. De grond die bestemd is voor de groenstrook is opgeslagen op woonveld 6, en daar mag de aannemer of de gemeente nu niet komen. De grondverbetering, de aanleg van de voetpaden en de speeltoestellen laten dus nog even op zich wachten.

De gemeente vraagt een ontheffing aan op de Wet Natuurbescherming, om toestemming te krijgen om de rugstreeppad te kunnen vangen en over te brengen naar een alternatief leefgebied. Als die ontheffing binnen is - wat minimaal 13 weken duurt - en de rugstreeppad is verhuisd, zijn de bouwactiviteiten pas weer mogelijk.

Het plaatsen van de voetbalkooi blijft vooralsnog gepland in de herfst. Ook de bouwactiviteiten van projectontwikkelaar De Raad, op woonveld 3, gaan gewoon door.

rugstreeppad