Behandeling raadscommissie groenafscheidingen Weideveld verplaatst

Publicatiedatum: 
11 dec 2018
Het memo over de groene erfafscheidingen in Weideveld wordt niet op 12 december behandeld in de commissie Ruimte maar op 23 januari 2019. De raad heeft een externe deskundige gevraagd om op 16 januari een toelichting te geven op de groene beeldkwaliteit.

Op 26 september hebben raadsleden, het wijkteam en enkele bewoners een rondwandeling gemaakt door Weideveld. Er is toen gekeken naar en gesproken over de verplichte groene hagen op de erfafscheidingen. Die avond is afgesproken dat het college een memo (voorstel) aan de raad stuurt over hoe om te gaan met afwijkende en/of verwijderde groene hagen.

Meer informatie

Meer informatie wordt (zodra bekend) geplaatst in de inspraak- en presentatieavond van 16 januari en/of de commissie van 23 januari 2019. Meer informatie hierover vindt u dan in het RaadsInformatieSysteem: https://bodegraven-reeuwijk.parlaeus.nl/user/homepage