Begraafplaats Vredehof

Op begraafplaats Vredehof is dringend behoefte aan extra ruimte om te kunnen begraven. De gemeente heeft daarom rondom de begraafplaats de nodige gronden verworven om zo de begraafplaats uit te kunnen breiden.

In september 2018 is de gemeente begonnen met de uitvoering. De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van bomen en beplantingen, het dempen en graven van watergangen, maar vooral uitvoeren van heel veel grondwerkzaamheden zoals het aanvoeren van circa 22.000 m3 zand om de uitbreiding op de gewenste hoogte te krijgen.

Op onderstaande plattegrond ziet u de cijfers 1 t/m 4. Hieronder kunt u per deel lezen welke werkzaamheden daar plaatsvinden of inmiddels gereed zijn. 

1. Uitbreiding (fase 1)

Dit betreft het zuidelijk  deel van de uitbreiding van de begraafplaats. Hier is een groot deel van de nieuwe inrichting al gerealiseerd. De paden rondom zijn aangelegd en klaar om geasfalteerd te worden. Ook liggen plantvakken klaar en kunnen de eerste bomen worden geplant. In de zomer van 2019 worden deze aanlegwerkzaamheden afgerond en in het nieuwe plantseizoen wordt de resterende beplanting, voornamelijk bloeiende hagen geplant. Vanaf 2020 is dit gedeelte zover dat er kan worden begraven. Er is ruimte voor ongeveer 1.500 nieuwe graven.

2. Uitbreiding (fase 2)

Dit betreft het noordelijk deel van de uitbreiding van de begraafplaats. Hier worden nog geen paden aangelegd en graven uitgegeven. De inschatting is dat dit gedeelte pas over 20 jaar in gebruik genomen wordt. Komend plantseizoen wordt er wel aangeplant met bomen zodat deze alvast een mooi groen beeld kunnen vormen. Om dit gedeelte er wel fraai uit te laten zien, wordt er ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel, wat ook dient voor bijen, vlinders en andere insecten. Daarnaast wordt er een graspad aangelegd die loopt naar een uitzichtpunt met een bankje voor een prachtig uitzicht over de polder. Hier is ruimte voor circa 1.600 nieuwe graven.

3. Natuur-urnentuin

Tussen het nieuwe gedeelte en de bestaande begraafplaats wordt in het lagere zuidelijke deel een natuur-urnentuin aangelegd. Dit gedeelte krijgt een natuurlijke uitstraling met verschillende soorten urnengraven en mogelijkheid om as te kunnen verstrooien. Aan de vormgeving wordt nog gewerkt. Het idee is gebruik te maken van stenen, boomstammen, varens en vaste planten voor verwildering.

4. Groene omzoming

Rondom zijn nieuwe hellingen aangelegd en zijn de bestaande aangepast door ze breder te maken. Deze hellingen vormen meteen de groene omzoming met veel ruimte voor struiken en bomen. Bij de beplantingskeuze wordt vooral rekening met een fraaie afwisseling van bloeiende soorten, herfstkleuren en afwisseling in sortiment. Deze beplanting zal het volgende plantseizoen worden aangeplant. Van belang is om de grond eerst tot rust te laten komen. Deze hellingen worden ingezaaid met een tijdelijk bloemenmengsel om daarmee de grond te verbeteren, er aantrekkelijk uit te laten zien en voeding te bieden voor bijen en insecten.

Kinder-/ urnenhof

Tussen het nieuwe gedeelte en de bestaande begraafplaats ligt een groene overgangsstrook van circa 5 meter. In deze strook zal een smal pad worden aangelegd met ruimte om kindergraven aan te leggen en voor het plaatsen van urnen.

Meer weten?

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de heer L. Ettema, te bereiken via telefoon 0172-522 522 of lettema@bodegraven-reeuwijk.nl.