Begraafplaats Vredehof

Op begraafplaats Vredehof is dringend behoefte aan extra ruimte om te kunnen begraven. De gemeente heeft daarom rondom de begraafplaats de nodige gronden verworven om zo de begraafplaats uit te kunnen breiden.

In september 2018 is de gemeente begonnen met de uitvoering. De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van bomen en beplantingen, het dempen en graven van watergangen, maar vooral uitvoeren van heel veel grondwerkzaamheden, zoals het aanvoeren van circa 22.000 m3 zand om de uitbreiding op de gewenste hoogte te krijgen.

In het najaar van 2019 is de gemeente gestart met het uitvoeren en inrichten van het nieuwe deel van de begraafplaats. Op onderstaande plattegrond ziet u de cijfers 1 t/m 7. Hieronder kunt u per deel lezen welke werkzaamheden daar plaatsvinden of inmiddels gereed zijn. 

1. Beplanting rondom de begraafplaats

De beplanting langs het oude deel wordt gesnoeid en het dode hout verwijderd. Hierdoor ontstaat ruimte en licht voor nieuwe aanplant om het talud uit te laten groeien naar een vitale en gevarieerde groene omzoming van de begraafplaats.

Snoeihout wordt ter plekke verwerkt in takkenwal die weer nestgelegenheid creërt voor kleine zoogdieren en vogels.

Vervanging buxushagen

De invasie van de buxusmot in combinatie met extreme droogte heeft een groot deel van de eerder geplante buxushagen de das omgedaan. Spuiten met gif is geen optie gezien de negatieve effecten daarvan op vogels die de buxusrups eten als voedsel.

Omdat we de begraafplaats toch zo aantrekkelijk en groen mogelijk willen maken wordt een deel van de buxus vervangen door lavendelhaagjes. Dit soort doet het hier goed en is een belangrijke bron van nectar voor hommels, bijen en vlinders.

Vergroening tussen de graven

Omdat de gemeente het karakter van de begraafplaats als gedenkpark wil versterken en tegelijkertijd de biodiversiteit wil ondersteunen, worden in het najaar van 2019 sierheesters op de kale plekken tussen de grafrijen geplant. Waar de graven te dicht op elkaar liggen worden kuipen gebruikt zodat ze verplaatsbaar zijn.


Groene omzoming

Rondom zijn nieuwe taluds (hellingen) aangelegd en zijn de bestaande taluds aangepast door ze breder te maken. Deze taluds vormen straks de groene omzoming met veel ruimte voor struiken en bomen. Bij de beplantingskeuze wordt vooral rekening gehouden met een fraaie afwisseling van bloeiende soorten, herfstkleuren en afwisseling in sortiment.

Dit najaar wordt de eerste fase aanplant van bomen en struiken gerealiseerd.

2. Modelgraftuin

Op een graf kan een graftuin aangelegd worden. Als voorbeeld en inspiratie worden achterop de begraafplaats twee modelgraftuinen aangelegd met grafbeplanting die droogte- en zon bestendig zijn en aantrekkelijk voor vlinders en (wilde) bijen.

3. Natuur-Urnentuin

Tussen de uitbreiding en de bestaande begraafplaats wordt in het lagere zuidelijke deel een natuur-urnentuin aangelegd. Dit gedeelte krijgt een natuurlijke uitstraling met verschillende soorten urnengraven en mogelijkheid om as te verstrooien. In het najaar van 2019 start de aanleg.

4. Beplanting uitbreiding

Het zuidelijke deel van de uitbreiding wordt als eerste in gebruik genomen. De paden zijn aangelegd en de bomen in het voorjaar van 2019 geplant. Dit najaar worden de plantvakken tussen de graven beplant met bloeiende heesters en de servicepunten ingericht.

5. Natuurpad

Rondom de begraafplaats, op polderpeil, wordt een natuurpad uitgemaaid. Vanaf de begraafplaats leiden vanaf vier plekken traptreden (T) naar dit pad. Via de hellingbaan (H) naar de natuururnentuin is dit pad ook bereikbaar.

6. Aanleg kinderhof

Het pad door het kinderhofje wordt bestraat en de plantvakken worden beplant.

7. Fase 2: de noordelijke uitbreiding

Dit deel wordt voorlopig niet in gebruik genomen en is ingezaaid met een bloemrijk mengsel waardoor het als bijenweide fungeert.

Enige overlast

De werkzaamheden op de begraafplaats worden eind 2019 afgerond. Tijdens de werkzaamheden kunt u enige overlast ervaren door het gebruik van machines en verplaatsing van grond en beplanting. Wij vragen uw begrip hiervoor. Tijdens uitvaarten wordt het werk stilgelegd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Contactpersoon is de heer L. Ettema, te bereiken via telefoon 0172-522522 of per e-mail info@bodegraven-reeuwijk.nl