Avondklok tijdens verkiezingen

Publicatiedatum: 
12 mrt 2021
Om ervoor te zorgen dat de verkiezing door kan gaan en niet wordt gehinderd door de avondklok, gelden voor personen die betrokken zijn bij de Tweede Kamerverkiezing de volgende afspraken:

Kiezers die gaan stemmen kunnen dit gewoon doen tot 21.00 uur, of zoveel langer als zij nog in de rij staan na 21.00 uur. Zij hebben daarvoor geen aparte verklaring nodig. Zij kunnen dat mondeling aangeven bij de handhavers. 

Kiezers die willen kijken bij het tellen van de stemmen (observanten), kunnen dit na 21.00 uur doen. Zij hebben daarvoor geen aparte verklaring nodig. Zij kunnen dat mondeling aangeven bij de handhavers. Uiteraard moeten deze observanten zich houden aan de regels die in de stembureaus en tellocaties gelden.  

Stembureauleden, tellers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing, kunnen hun werkzaamheden doen tijdens de avondklok. Zij hebben daarvoor een bewijs nodig van hun werkzaamheden op het stembureau. Zij krijgen daarvoor een verklaring van de gemeente, in de vorm van een brief of een e-mail, waarin staat dat ze stembureaulid, of teller zijn. 

Ambtenaren die in dienst zijn van een gemeente, of andere personen die vanwege hun werk betrokken zijn bij de verkiezing, kunnen tijdens de avondklok hun werk doen met een werkgeversverklaring en een eigen verklaring.

Deze werkwijze geldt niet alleen op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart. Ook als er op bijvoorbeeld donderdag 18 of vrijdag 19 maart nog geteld wordt door een stembureau, of als er een hertelling plaatsvindt in de avonduren, gelden bovenstaande afspraken.