Afvalkalender

Afval wordt opgehaald door Cyclus. Op de digitale afvalkalender kunt u zien waar, wanneer en Cyclus welk afval ophaalt.

Goed om te weten

Inzameldagen

Raadpleeg de digitale afvalkalender op www.cyclusnv.nl of download de app en blijf op de hoogte. Log in met uw postcode en huisnummer en zie wanneer het afval bij u wordt opgehaald. Er is geen papieren afvalkalender meer. Wilt u toch graag uw eigen overzicht op papier ontvangen, dan kunt u dit opvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente. Bel hiervoor met 0172 - 522 522, dan ontvangt u een uitdraai van uw afvalkalender per post thuis.

De inzameling van de groene minicontainers (GFT, groen), gebeurt eens in de twee weken op vrijdag. Het PMD-afval wordt eens in de twee weken op donderdag opgehaald. Restafval kunt u met uw afvalpas zelf in de ondergrondse containers stoppen. In de buitengebieden wordt het restafval in de zwarte minicontainer tweewekelijks opgehaald. Oud papier wordt eens in de maand opgehaald.

Textiel kunt u in dichtgebonden zakken deponeren in textielcontainers in de gemeente, inleveren bij de milieustraat of aanbieden bij de huis-aan-huis inzameling die Sympany enkele keren per jaar organiseert. De textielinzameldata voor 2022 zijn:

  • vrijdag 4 maart 2022
  • vrijdag 3 juni 2022
  • vrijdag 2 september 2022
  • vrijdag 4 november 2022