Afvalkalender

Afval wordt opgehaald door Cyclus. Op de digitale afvalkalender kunt u zien wanneer Cyclus welk afval ophaalt.

Goed om te weten

  • Heeft u vragen of klachten over het ophalen van afval? Bel Cyclus: tel. (0182) 547 500 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) of kijk op de website van Cyclus.

Wijzigingen afvalinzameling

11 september 2018 In de praktijk blijkt dat het merendeel van de inwoners met een minicontainer (grijze afvalbak) voor restafval die gemiddeld nog maar eens per vier weken aanbiedt. De gemeente gaat daarom de inzameling voor deze minicontainers aanpassen aan de dagelijkse praktijk en de frequentie terugbrengen naar eens per vier weken.

Gelijktijdig worden nog een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • Cyclus gaat met kleinere voertuigen rijden in het Reeuwijkse plassengebied. Dat betekent dat de afvalinzameling in het plassengebied verandert omdat de kleine voertuigen minder afval mee kunnen nemen. Het afval wordt daarom voortaan op twee verschillende dagen ingezameld. Kijk op de afvalkalender welke dagen dat precies zijn.
     
  • In de winter wordt er minder GFT-afval aangeboden. Daarom gaat de GFT-inzameling in de maanden december, januari en februari terug naar eens per vier weken. De komende inzamelmomenten zijn 21-12-2018, 18-01-2019 en 15-02-2019. Hierna is de inzameling tot december 2019 eens per twee weken. Kijk voor de meest actuele informatie op de afvalkalender van de website van Cyclus, of download de afvalkalenderapp voor android of IOS!

Let op bovengenoemde wijzigingen gaan in per 1 november en worden in oktober zichtbaar op de kalender.