Adviesrapport Raadhuisweg-Zoutmansweg afgerond

Publicatiedatum: 
5 apr 2018
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een onafhankelijke verkenning laten uitvoeren naar maatregelen om doorgaand verkeer over de Raadhuisweg-Zoutmansweg te verminderen. Het daaruit voortkomende rapport is onlangs afgerond en wordt breed gedragen zowel bewoners, ondernemers als belangenorganisaties uit de klankbordgroep.

Het rapport omvat in totaal vijftien voorstellen voor een betere verkeerssituatie op de Raadhuisweg-Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug. Onder meer een herinrichting van de Raadhuisweg-Zoutmansweg en een verkeerscirculatiemaatregel op de Goudsestraatweg maken deel uit van de voorgestelde maatregelen. Samen moeten deze zorgen voor een toekomstbestendige oplossing met een structurele vermindering van doorgaand verkeer. Daarnaast moeten ze bijdragen aan meer duidelijkheid voor alle weggebruikers en aan de verkeersveiligheid voor fietsers in het bijzonder.

Klankbordgroep

Het rapport is opgesteld door adviesbureau Met Graumans, dat hiervoor nauw heeft samengewerkt met een klankbordgroep van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. Vrijwel alle leden van deze klankbordgroep ondersteunen het uitgebrachte advies.

Vervolgstappen

Het adviesrapport dient als uitgangspunt voor verdere besluitvorming over de situatie Raadhuisweg-Zoutmansweg. Hiervoor zullen financiële afwegingen gemaakt moeten worden. Daarnaast zullen de reactie van de raadscommissie, de resultaten van diverse verkeersonderzoeken en de reacties op de huidige proefopstellingen worden betrokken bij de besluitvorming. Gestreefd wordt dit traject eind juni af te ronden.
 

pdf Rapportage Raadhuisweg-Zoutmansweg Reeuwijk (PDF, 5.82 MB)