Administratie en financiën

Heeft u vragen over financiën, regelingen of schulden? Of heeft uw hulp nodig bij het ordenen van uw administratie? Loop dan gerust binnen tijdens het inloopuur bij de Papierwinkel. Een getrainde vrijwilliger helpt u kosteloos bij uw hulpvraag.

Papierwinkel

U kunt bij de papierwinkel terecht:

  • met vragen over geld, regelingen en schulden
  • voor uitleg van (moeilijke) brieven
  • voor hulp bij het invullen van (digitale) formulieren
  • voor tips en ondersteuning bij het uitzoeken en sorteren van uw post en administratie

Inloop

Papierwinkel Reeuwijk-Brug
Huis van Alles
Van Staverenstraat 39
Reeuwijk-Brug

  • Dinsdag 14:00-15:30 uur

Papierwinkel Bodegraven
Huis van Alles
Vromade 1B
Bodegraven

  • Donderdag 14:00-15:30 uur 

U kunt zonder afspraak langskomen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp van de Papierwinkel.
 

Hoe werkt het?

Een gastvrouw of gastheer verwelkomt u. Hij/zij vraagt waar u voor komt en schrijft dit samen met u op het welkomstformulier. Een getrainde vrijwilliger helpt u daarna verder. De vrijwilliger zal u vragen stellen om er achter te komen welke stappen nodig zijn. U wordt gevraagd actief mee te werken aan het vinden van een oplossing. Het kan gebeuren dat het antwoord op uw vraag niet eenvoudig is of dat u meer hulp kunt gebruiken en dat ook wilt. Dan kunt u een afspraak maken met het Sociaal Team.

Privacy

Onze vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij mogen niet met mensen praten over wat u aan hen vertelt. U wordt wel gevraagd om een aantal persoonsgegevens in te vullen. Die worden gebruikt om in beeld te brengen welke vragen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voorkomen en waar ze vandaan komen. Zo worden signalen verzameld om onze diensten nog beter af te stemmen op de vragen die worden gesteld.

Schuldhulpverlening

Heeft u schulden of dreigen onbetaalde rekeningen zich op te stapelen? Dan is het verstandig om snel hulp te zoeken.

Financiële problemen kunnen allerlei oorzaken hebben, zoals werkloosheid, scheiding of het verlies van een gezinslid. Vaak is het moeilijk om financiële problemen alleen op te lossen. Preventie is van het grootste belang, het kan ervoor zorgen dat de schulden niet verder oplopen en daarmee schuldsanering voorkomen kan worden. Lees meer over schuldhulpverlening

Ondersteuningsfonds

Het Ondersteuningsfonds is er voor inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die te maken krijgen met een forse terugval in hun inkomen, met name vanwege de stapeling van veranderingen in wet- en regelgeving. Denk aan kindgebonden budget, zorg- of huurtoeslag, eigen bijdrage in de zorg en het leerlingenvervoer. Het Ondersteuningsfonds biedt eenmalig financiële ondersteuning en leidt indien nodig door naar (andere) passende hulpverlening (bijvoorbeeld schuldhulpverlening).

Als u een beroep wilt doen op het Ondersteuningsfonds kunt u het aanvraagformulier invullen. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij Ferm Werk, het CJG, Kwadraad, VOTA en het Sociaal team.

Het formulier kunt u opsturen naar:

Ferm Werk
t.a.v. afd. Participatie & Inkomen,
antwoordnummer 2101, 3440 VB WOERDEN (postzegel niet nodig)
Of mailen naar: info@fermwerk.nl.

Het Sociaal team beoordeelt of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming uit het Ondersteuningsfonds. Het Sociaal team bekijkt ook of er andere manieren zijn om uw vraag op te lossen. Bijvoorbeeld omdat u aanspraak kunt maken op een voorliggende voorziening. U kunt daarbij denken aan bijzondere bijstand of de collectieve ziektekostenverzekering. Met de papierwinkel en VOTA kan hulp worden geboden om voorliggende voorzieningen aan te vragen.

Een overzicht van de voorliggende voorzieningen is te vinden in de pdf Minimawijzer

Huishoudelijke Hulp Toelage

Als u een indicatie voor hulp bij het huishouden heeft op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of u bent mantelzorger kunt u gebruik maken van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. U betaalt voor een hulp in het huishouden € 10,00 per uur. U kunt maximaal 52 uren per jaar deze hulp inkopen.

Wanneer kunt u gebruik maken van de regeling?

U kunt gebruik maken van de regeling als u op basis van een indicatie hulp bij het huishouden ontvangt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of als u mantelzorger bent.

Hoe werkt de toelage?

U betaalt € 10,00 per uur voor huishoudelijke hulp-uren. De gemeente legt hier de rest van de kostprijs bij. U betaalt rechtstreeks aan de gekozen deelnemende zorgaanbieder[1].

Voor de Huishoudelijke Hulp Toelage geldt ‘op is op’. Wanneer het beschikbare budget bij de gemeente op is, dan is er geen beroep op de regeling mogelijk. U ontvangt hierover van tevoren een bericht van de zorgaanbieder en/of gemeente.

Mantelzorgers

Wanneer u mantelzorger bent, kunt u ook gebruik maken van de regeling. Voorwaarde is dat u geregisteerd staat als mantelzorger. Het maakt vervolgens niet uit of u de huishoudelijke hulp inzet op uw eigen adres of op het adres waarop u mantelzorg verleent. Het adres moet wel in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk liggen.

Registreren als mantelzorgers

U kunt zich op verschillende manieren registreren:

Door een mail te sturen aan: info@sam-bundeling.nl  

 

 

[1] Agathos, Zonzorg, Privazorg, Bens Thuiszorg, Vierstroom Hulp Thuis, Thuiszorg INIS