Administratie en financiën

Heeft u vragen over financiën, regelingen of schulden? Of heeft uw hulp nodig bij het ordenen van uw administratie? In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunt u bij verschillende (vrijwillige) hulpinstanties terecht.

De papierwinkels gaan weer open vanaf dinsdag 23 juni. Eerder waren de winkels gesloten vanwege het Coronavirus.

Papierwinkel

U kunt bij de papierwinkel terecht:

  • met vragen over geld, regelingen en schulden
  • voor uitleg van (moeilijke) brieven
  • voor hulp bij het invullen van (digitale) formulieren
  • voor tips en ondersteuning bij het uitzoeken en sorteren van uw post en administratie

Inloop

Papierwinkel Reeuwijk-Brug
Huis van Alles
Van Staverenstraat 39
Reeuwijk-Brug
Dinsdag van 14:00-15:30 uur

Papierwinkel Bodegraven
Huis van Alles
Vromade 1B
Bodegraven
Donderdag van 14:00-15:30 uur 

U kunt zonder afspraak langskomen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp van de Papierwinkel.

Hoe werkt het?
Een gastvrouw of gastheer verwelkomt u. Hij/zij vraagt waar u voor komt en schrijft dit samen met u op het welkomstformulier. Een getrainde vrijwilliger helpt u daarna verder. De vrijwilliger zal u vragen stellen om er achter te komen welke stappen nodig zijn. U wordt gevraagd actief mee te werken aan het vinden van een oplossing. Het kan gebeuren dat het antwoord op uw vraag niet eenvoudig is of dat u meer hulp kunt gebruiken en dat ook wilt. Dan kunt u een afspraak maken met het Sociaal Team.

Privacy
Onze vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij mogen niet met mensen praten over wat u aan hen vertelt. U wordt wel gevraagd om een aantal persoonsgegevens in te vullen. Die worden gebruikt om in beeld te brengen welke vragen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voorkomen en waar ze vandaan komen. Zo worden signalen verzameld om onze diensten nog beter af te stemmen op de vragen die worden gesteld.
 


Vrijwillige ondersteuning thuisadministratie (VOTA)

Financiële problemen kunnen allerlei oorzaken hebben, zoals werkloosheid, scheiding of het verlies van een gezinslid. Vaak is het moeilijk om financiële problemen alleen op te lossen. Preventie is van het grootste belang, het kan ervoor zorgen dat de schulden niet verder oplopen en daarmee schuldsanering voorkomen kan worden

In Bodegraven-Reeuwijk is Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie (Vota) werkzaam. Vota vrijwilligers kunnen u helpen bij het orde op brengen van uw administratie en financiën, zodat u het overzicht weer terug krijgt. De vrijwilligers nemen niet de plaats in van professionele hulpverlening van Sociale Diensten of bureaus voor schuldhulp.

Inloopochtend
U kunt zonder afspraak elke woensdagochtend in het Evertshuis terecht van 09.00 tot 12.00 uur met al uw vragen.

De dienstverlening is gratis.

Heeft u vragen of wilt u graag geholpen worden?
Schroom dan niet om contact op te nemen. U kunt via onderstaande gegevens contact met VOTA opnemen.

Telefonisch: 06 38419806, 06 38420018
Per e-mail: info@votad.nl
Website: www.votad.nl
 


Startpunt Geldzaken Bodegraven-Reeuwijk

Op Startpunt Geldzaken Bodegraven-Reeuwijk kunt u gebruik maken van geldplannen, plannen die u helpen uw geldzaken op orde te krijgen.

Of u nou geld wilt besparen en uw inkomsten wilt verhogen of juist geld overhoudt en daarmee de juiste keuzes wilt maken. In welke financiële situatie u ook verkeert; een geldplan kan u overzicht bieden op uw financiële situatie. U kunt gratis en vrijblijvend gebruik maken van het Startpunt Geldzaken. Bovendien wordt uw privacy gewaarborgd.

Het Startpunt Geldzaken biedt zeven verschillende soorten geldplannen aan, afhankelijk van uw wens: 

1.    Persoonlijk Geldplan ‘Kom uit de zorgen!’
Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Wilt u orde scheppen in uw financiële zaken? Dit geldplan wijst u stap voor stap de weg om uit de zorgen te komen.
Bekijk Geldplan 'Kom uit de zorgen!'.

2.    Persoonlijk Geldplan ‘Beter rondkomen’
Komt u af en toe geld te kort en wilt u beter rondkomen? Dit geldplan wijst u stap voor stap op weg om beter rond te komen.
Bekijk Geldplan 'Beter rondkomen'.

3.    Persoonlijk Geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen’
Wilt u informatie wat u het beste met het geld kunt doen dat u overhoudt. Sparen, aflossen of beleggen? Dit geldplan wijst u stap voor stap op weg bij uw keuze.
Bekijk 'Geldplan Sparen, aflossen of beleggen'.

4.    Persoonlijk Geldplan ‘Rondkomen met kinderen’
Kunt u uw kinderen niet altijd bieden wat zij nodig hebben? Wilt u informatie over regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken? Dit geldplan wijst u stap voor stap op de mogelijkheden die er zijn.
Bekijk Geldplan 'Rondkomen met kinderen'.

5.    Persoonlijk Geldplan ‘Studie (klein)kinderen’
Wilt u geld opzij zetten voor de studie van uw (klein)kind? Wilt u weten wat dit u oplevert? Dit geldplan wijst u stap voor stap op de mogelijkheden die er zijn.
Bekijk Geldplan 'Studie (klein)kinderen'.

6.    Persoonlijk Geldplan ‘Bijna 18’
Word jij bijna 18? Of heeft u kinderen die bijna 18 worden? Wat moet er dan écht geregeld worden? Geldplan 'Bijna 18' biedt een handige checklist zodat u en uw kinderen goed voorbereid zijn. 
Bekijk Geldplan 'Bijna 18'.

7.    Persoonlijk Geldplan 'Pensioen'
Gaat u binnenkort met pensioen of bent u gepensioneerd? Geldplan ‘Pensioen’ helpt u bij het voorkomen van financiële problemen bij pensionering.
Bekijk Geldplan ‘Pensioen’.

Meer informatie over de plannen of het startpunt?
Ga dan naar Startpunt Geldzaken Bodegraven-Reeuwijk.

Het Startpunt Geldzaken is een initiatief van Nibud, Vereniging Eigen Huis, Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de Financial Planning Standard Board, Nederland (FPSB). De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is partner.
 


Ondersteuningsfonds

Het Ondersteuningsfonds is er voor inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die te maken krijgen met een forse terugval in hun inkomen, met name vanwege de stapeling van veranderingen in wet- en regelgeving. Denk aan kindgebonden budget, zorg- of huurtoeslag, eigen bijdrage in de zorg en het leerlingenvervoer. Het Ondersteuningsfonds biedt eenmalig financiële ondersteuning en leidt indien nodig door naar (andere) passende hulpverlening (bijvoorbeeld schuldhulpverlening).

Als u een beroep wilt doen op het Ondersteuningsfonds kunt u het aanvraagformulier invullen. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij Ferm Werk, het CJG, Kwadraad, VOTA en het Sociaal team.

Het Sociaal team beoordeelt of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming uit het Ondersteuningsfonds. Het Sociaal team bekijkt ook of er andere manieren zijn om uw vraag op te lossen. Bijvoorbeeld omdat u aanspraak kunt maken op een voorliggende voorziening. U kunt daarbij denken aan bijzondere bijstand of de collectieve ziektekostenverzekering. Met de papierwinkel en VOTA kan hulp worden geboden om voorliggende voorzieningen aan te vragen.

Een overzicht van de voorliggende voorzieningen zijn te vinden in de pdf Minimawijzer