Aanvraagportal openbare laadpalen is live

Publicatiedatum: 
8 okt 2018
De gemeentelijke aanvraagportal voor openbare laadpalen is sinds 3 oktober live op de website van Allego. Via deze aanvraagportal kunnen personen die woonachtig of werkzaam zijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal. Alleen personen die een volledig elektrische auto hebben en niet op eigen terrein kunnen parkeren en laden kunnen een openbare laadpaal aanvragen.

Vernieuwde aanpak

Het college van B&W heeft begin september besloten om de aanpak omtrent openbare laadpalen te herzien. Er is gekozen voor het openmarktmodel. De gemeente laat de plaatsing en exploitatie van openbare laadpalen geheel over aan de markt. In de vastgestelde beleidsregels is opgenomen onder welke voorwaarden de gemeente marktpartijen toestemming geeft om laadpalen te plaatsen in de openbare ruimte. Op dit moment is Allego de enige partij die deze beleidsregels onderschrijft en waarmee de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

Locaties laadpalen

De gemeente en Allego bepalen samen de optimale locatie voor de laadpaal. Hierbij houden ze rekening met de locatie van de aanvrager. De gemeente beslist uiteindelijk waar de laadpaal komt te staan en kijkt bij het bepalen van de locatie onder meer naar de vindbaarheid en de parkeerdruk. Op dit moment worden er strategische kaarten ontwikkeld. Aan de hand van deze kaarten wordt een lijst opgesteld met mogelijke locaties.

Meer informatie

Meer informatie over de openbare laadpalen en hoe u deze kunt aanvragen is te vinden op https://openbaarladen.nl/bodegraven-reeuwijk