Aanpassing doorvaarthoogte ophaalbrug kruising Tochtbrug

Publicatiedatum: 
30 apr 2020
Vorige week is de doorvaarthoogte van de ophaalbrug Tochtbrug (kruising Hortemansdijk/Nieuwenbroeksedijk/Lecksdijk/Ree) 'bij Antonio' aangepast.


Reden hiervoor is dat nagenoeg alle plassen in het plassengebied particulier eigendomzijn en de watereigenaren zijn verenigd in verenigingen. Met de watereigenaren heeft de gemeente in 1998 een convenant gesloten met als doel, dat de toegankelijkheid van de achterste plassen niet zal worden verruimd. Het zogenoemde zoneringsbeleid. In het convenant is ook vastgelegd dat de doorvaarthoogte van de bruggen niet mocht worden verhoogd ten opzichte van de oude situatie.

De Tochtbrug 'bij Antonio' is bij aanleg iets hoger gemaakt dan de oorspronkelijke brug. Hierdoor is er de mogelijkheid om een iets hogere doorvaart te krijgen als dit gewenst is.

Met de verenigingen van watereigenaren en de watergebruikers heeft de gemeente overleg gehad. De watereigenaren zijn van mening dat er destijds goede afspraken zijn gemaakt en deze nog steeds voldoen aan de uitgangspunten voor het zoneringsbeleid.

Om de eerder gemaakte afspraken te respecteren, heeft de gemeente de oude doorvaarthoogte teruggebracht door het aanbrengen van een stalen profiel onder het brugdek.