Aanpak drugscriminaliteit

Drugsgebruik en de handel in drugs zorgen vaak voor overlast. Zo is er meer criminaliteit, maar kan er ook storend gedrag zijn zoals dubbel geparkeerde auto’s, harde muziek en scheldpartijen op straat. Gemeente en politie pakken samen drugsoverlast aan. Wat kunt u doen bij drugsoverlast en wat doen de gemeente en de politie om drugsoverlast aan te pakken?

Aanpak drugsoverlast

Drugshandel, gebruik of productie levert een groot gevaar op voor de omgeving. Daarbij gaat drugshandel en productie vaak gepaard met criminele activiteiten waarbij het gebruik van geweld niet geschuwd wordt. Een strikte handhaving is daarom noodzakelijk om overlast en onveilige situaties tegen te gaan.

Sluiting

De burgemeester kan bij het aantreffen van een hennepplantage, strafbare voorbereidingshandelingen of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs besluiten een woning of bedrijfsruimte te sluiten. Dit doet hij op basis van artikel 13b van de Opiumwet.

Doel van de sluiting is een einde te maken aan de strijdige situatie en de verstoring van de openbare orde te herstellen.

Jaar Aantal sluitingen Woningen Bedrijven
2017 5 1 4
2018 0 0 0
2019 3 0 3
2020 1 0 1
2021 1 0 1

Berichtgeving sluitingen

Sluiting pand Jan Tinbergenstraat in Reeuwijk
Maandag 28 oktober 2019

Coffeeshops

De gemeente heeft een lokaal coffeeshopbeleid en hanteert het zogenoemde nulbeleid. Dit betekent dat er binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geen coffeeshops gedoogd worden. Hiermee volgt de gemeente de regionaal afgesproken lijn: spreiding van coffeeshops (23 stuks). Het gedogen van een coffeeshop is niet gewenst door het ontbreken van maatschappelijk draagvlak en de te verwachten plaatselijke hinder en overlast.

pdf Coffeeshopbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk (PDF, 204.27 KB)

Hennep, ook uw buurt uit!

Hennep kweken een onschuldige hobby? Niets is minder waar. Het telen van deze plant is een misdrijf en dus strafbaar. Aan de hennepteelt zitten grote risico’s voor teler en de woonomgeving. Hennepkwekerijen kunnen overal worden ingericht, dus ook in uw buurt. Maar hoe kunt u nu weten of er een kwekerij in uw buurt aanwezig is? Kijk voor meer informatie op: http://stophennepteelt.nl/hennep-ook-uw-buurt-uit/

Vermoeden van een hennepkwekerij

Heeft u het vermoeden dat iemand in uw buurt een hennepkwekerij heeft? Meld dit dan direct bij de politie: 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 en help zo mee uw buurt hennepvrij en daarmee veiliger te maken.